Un Receptari de 1905

J. Company / Ignasi Mora

Ajuntament de Gandía, 1982