Rafael Poveda

Diletant

Sóc enòleg de professió però he estat tota ma vida esdudiant i escrivint de vins, história local i també he creat una obra fotogràfica pròpia. He col·lecionat milers de negatius antics que he arreplegat a Monòver i al mercat de Xaló. En aquesta pàgina publicaré tot el que siga digne de mostrar

Soy enólogo de profesión pero he estado toda mi vida estudiando y escribiendo de vinos, historia local y también he creado una obra fotográfica propia, He coleccionado miles de negativos antiguos que he recogido en Monóvar y en el rastro de Jalón. En esta página publicare todo lo que encuentre digno de mostrar.