Tractatus de Regimine Regni Valentiae

D.D.  LAURENTII MATTHAEU ET SANZ

Leiden 1704 – Anisson & Joannis Poussel

Jurisconsulti valentini // TRACTATUS DE REGIMINE REGNI VALENTIAE // In Tres Partes Divisus // LUGDUNI// M.DCCIV // Sumptibus ANISSON, & JOANNIS POUSEL. // Cum privilegio regis.

36 X 23cm. em pergamí dur, 650 pàg. Un gravat 10X14,5cm. amb dues figures que sostenen un medalló amb la flor de lis un lleó a la dreta i un gall a la esquerra als peus un cetrill. Signat per Papillon. f. En la primera de paper te una filigrana: un cercle amb un estel dins de sis puntes amb un cerlce al mig, un conus truncat semblant a un mànec perpendicular al cercle de fora.  En la primera pàgina de la summa una filigrana amb un cercle i les lletres AVE entre dues barres. En la segona una filigrana sense identificar. En la primera de l’index una filigrana: R, també en la pàg.36 En la 132,138 una filigrana semblant a un parell d’orelles.