Obra d’Irene García en la Col·lecció Reme Maqueda

Monòver. Irene García (2010) Col·lecció Reme Maqueda