Obra d’Irene García en la Col·lecció Mònica Mondéjar & Víctor Quiles

Monòver. Irene García (2011) Col·lecció Mònica Mondéjar & Víctor Quiles