Obra de Salvador Giménez «Requinto» en la Col·lecció Antonio Pina Gimeno

Font del carrer Sacristà, Monòver. Salvador Giménez «Requinto» (2013). Col·lecció Antonio Pina Gimeno


Xalet de Paola ó de la Italiana, Monòver. Salvador Giménez «Requinto» (2017). Col·lecció Antonio Pina Gimeno