Obra de Ramon Molina en la Colecció Ajuntament de Monòver

Paisatges per a caminar. Ramón Molina (2010) Colecció Ajuntament de Monòver