Obra de Pura Verdú en la Col·lecció Ajuntament de Monòver

Mediterrània. Pura Verdú (1972) Col·lecció Ajuntament de Monòver