Obra de Francisco Vidal en la Col·lecció Ajuntament de Monòver

Retrato de Juan Mallebrera Esteve. Francisco Vidal (Sd) Col·lecció Ajuntament de Monòver