Obra de Francesc Alberola en la Colección José Piqueras

Série Socarrat. Per a la familia Piqueras amb tota la meua estima. Francesc Alberola (1986) Colección José Piqueras


Figures com un somni. Francesc Alberola (1979) Colección José Piqueras


Foguera. Francesc Alberola (1980) Colección José Piqueras


Pau. Francesc Alberola (Sd) Colección José Piqueras


Coloma Antimilitarista. Francesc Alberola (Sd) Colección José Piqueras