Obra de Francesc Alberola en la Col·lecció Ajuntament de Monòver

Estudi. Francesc Alberola (1973) Col·lecció Ajuntament de Monòver