Obra de Feli Gran Corbí en la Col·lecció Clara Rico Díez

Carrer La Torre. Feli Gran Corbí (Sd) Col·lecció Clara Rico Díez