Obra d’Antoni Miró en la Col·lecció Ajuntament de Monòver

Adéu Martín L. King. Antoni Miró (Sd) Col·lecció Ajuntament de Monòver