L’aportació dels enginers Industrials de Catalunya a l’Enologia (i a la Viticultura)

Joan C. Martín