Colección Raúl Gran Román

Monóvar

Retrato de Paquita Román Alfonso. Luis Vidal Maestre (1954) Colección Raúl Gran Román


Calle de Monóvar. Luis Vidal Maestre (1957) Colección Raúl Gran Román


Casas de Polisiano. Luis Vidal Maestre (1959) Colección Raúl Gran Román