907-Mare Nostrum

907-Mare Nostrum. Ajuntament de València, 2006