272- Luna Benamor

Prometeo. València 1919- Portada d’Ochoa