305- Mare Nostrum

Prometeo. València 1919 – Portada de Pertegás