162-La Barraca

Traducció i pròleg de Miquel Duran de València. Edicions Mentora. Barcelona, 1933, Segona edición.

Donació de Joan Serrano