Pepe Giner

Pepe Giner, amic, bon fotógraf i un dels oragnitzadors del concurs de Fotografía de Monòver. Fuster d’ofici i deixeble de Pepe Caneu. Va ensenyarme conceptes bàsics de fotografía i a mantenir l’arxiu de negatius amb ordre i pulcritud. Foto d’estudi al 2003. Hasselblad, Carl Zeiss 150mm. Tmx100.