Obra de Francesc Alberola en la Colecció Rafael Poveda Bernabé

Monóvar

Retrat de Rafael Poveda. Fancesc Alberola (1978) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Malson. Fancesc Alberola (1976) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Sommi eròtic. Fancesc Alberola (1978) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Retrato de Salvador Poveda Luz. Francesc Alberola (1981) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Batalla d’Almansa. Francesc Alberola (1980) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Dona Socarrada. Francesc Alberola (1985) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Socarrat de Paterna, segle XV. Francesc Alberola (1985) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Socarrat de Paterna, segle XV. Francesc Alberola (1986) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Malson africà. Francesc Alberola (1978) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Retrat de Rafael Poveda. Francesc Alberola (1977) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Cabòries. Francesc Alberola (1980) Colecció Rafael Poveda Bernabé


La pau. Francesc Alberola (1980) Colecció Rafael Poveda Bernabé


Pau. Francesc Alberola (1980) Colecció Rafael Poveda Bernabé