Miquel Martínez entrevista a Pep Borràs de Cavillers i a Rafael Poveda, 1989