Aurora Gadea Galmés

Una de les millors amigues que tinc és Aurora. Exemple de bondat i amistad leial, contrasta amb la mirada sensual d’aquesta foto. La vaig retratar juntamente amb la seda única filla Davinia Bellot. Foto d’estudi de 2005. Hasselblad, Carl Zeiss 150mm. Tmx100.