Presentació de la Revista de Festes de Monòver 2002 per Rafael Poveda. Grabació feta per Juanito Pastor.